תביעת ביטוח ישיר – תשלם נזקי הרכוש

You are currently viewing תביעת ביטוח ישיר – תשלם נזקי הרכוש

בית המשפט המחוזי: מכירת הרכב לא הושלמה בטרם אירעה התאונה, וביטוח ישיר תפצה את המבוטחים בעבור נזקיהם

בנובמבר 2007 נהג יונס סויטאת ברכב מסוג BMW והיה מעורב בתאונת דרכים. הרכב שנפגע בתאונה, היה רשום תחת בעלות משפחת טאהא, והיה מבוטח אצל ביטוח ישיר בפוליסת ביטוח מקיף. הודעה על התאונה נמסרה לביטוח ישיר ובהמשך אף הוגשה תביעת ביטוח (דרישה). ביטוח ישיר, הפנתה את יונס ובני משפחת טאהא (להלן: המערערים) לשמאי שהעריך את נזקי הרכב בכ-30,000 ₪.

ראו בנוסף: עורך דין ביטוח | עורך דין תאונות דרכים

בהמשך, סירבה ביטוח ישיר לשלם את הנזקים שנגרמו עקב התאונה להם ודחתה את תביעתם של המערערים בטענה, כי שלושה שבועות לפני התאונה, נמכר הרכב ליונס, מה שהפקיע את פוליסת הביטוח, כך שבזמן התאונה, לא היה כיסוי ביטוחי שלה התקף לגבי הרכב.

התייעץ כעת עם עורך דין ביטוח מקצועי ואמין – משרד עורכי דין

לאור סירובה של ביטוח ישיר לפצותם בגין נזקיהם, הגישו המערערים תביעת ביטוח כנגדה, בגין הנזקים הכספיים שנגרמו להם. אמנם הם אישרו, כי התקיים ביניהם משא ומתן לרכישת הרכב, והרכב אף הועבר לשימושו של יונס בתקופה שלפני התאונה, אך הוסיפו, כי בזמן התאונה, יונס טרם שילם את מלוא התמורה, כך שהמכר לא הושלם. עוד הם טענו, כי בעקבות התאונה נדרש יונס לשלם את יתרת התמורה, להשלים את ביצוע העסקה ולהעביר את הבעלות על שמו, מה שמחזק את טענתם כי מכירת הרכב לא הושלמה עובר לתאונה.

בתחילה הגיעה תביעת ביטוח הנ"ל לפתחו של בית משפט השלום, שהבהיר אמנם, כי אין ספק שהבעלות על הרכב הועברה על שמו של יונס רק לאחר התאונה, והוא אף לא דחה לחלוטין את הגרסא שיונס לא שילם את כל מחיר הרכב עובר לתאונה, אך יחד עם זאת, קיבל בית משפט קמא את עמדתה של ביטוח ישיר, והגיע למסקנה, כי הרכב אכן נמכר ליונס עובר לתאונה, ומאחר ופוליסת הביטוח הינה חוזה אישי שאינו ניתן להעברה, יש לקבוע כי היא פקעה, וממילא אין ביטוח ישיר צריכה לפצות הצדדים בעבור נזקיהם.

על פסיקה זו של בית משפט השלום הגישו יונס ואברהים ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה.

בית המשפט המחוזי פתח בכך שבתחילה מוטל נטל ההוכחה על כתפיו של המבוטח להוכיח את "התרחשות מקרה הביטוח", ובמידה שיעמוד בכך, עובר הנטל לחברת הביטוח להוכיח שמתקיימים אותם הסייגים הפוטרים אותה מחובתה ומחבותה. במקרה דנן, כך לפי בית המשפט המחוזי, אין כל ספק שמקרה הביטוח, קרי – התאונה, הוכח כדבעי, וממילא עובר נטל ההוכחה לכתפי ביטוח ישיר, להראות כי חוזה הביטוח פקע עקב מכירת הרכב.

מסקנתו של בית המשפט המחוזי הייתה בערעור על תביעת ביטוח זו, כי ביטוח ישיר לא עמדה בנטל ההוכחה להראות שבמועד התאונה כבר עברה הבעלות ברכב ליונס, ומסתבר יותר לומר, כי באותה עת, נותרה הבעלות בידי משפחת טאהא, שכן עוד היה להם אינטרס ביטוחי ברכב, אינטרס אמיתי לדאוג שהרכב יהיה מבוטח.

לאור מסקנתו זו, קיבל בית המשפט את הערעור, והורה לביטוח ישיר לשלם להם כ-30,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לרכב בתאונה, וכן 12,000 ₪ בגין הוצאות משפט.

עא (חי') 18563-03-11

כתיבת תגובה