למען הבטחת עתידם הכלכלי נוהגים אנשים רבים לרכוש פוליסות ביטוח שונות, כדוגמת ביטוחי חיים ובריאות, ביטוח פנסיוני  ונכסים, וביטוחים כנגד אובדן כושר עבודה. למרבה הצער, במקרים רבים בהם נדרשים כספי הביטוח שעליהם שילמו ממיטב כספנם, חברות הביטוח מנסות לדחות את תביעות מסיבות וטיעונים מגוונים. יתר על כן, הניסיון להתמודד לבד מול גופים אלו מתגלה לרוב כמאבק ארוך ועקר, וזאת מכיוון שחברות הביטוח הינן גופים ביורוקרטים איתנים וחזקים, המעסיקים עובדים רבים שתפקידם היחיד הוא לאלץ את מבוטחיהם להתפשר על סכומי תגמול נמוכים יותר מהמגיע להם כחוק. מסיבה זו, ועל מנת לזכות במלוא סכומי התגמולים המגיעים לכם, חשוב להיעזר בעורך דין ביטוח המתמחה בתחום.

הגשת תביעות ביטוח

עורך דין ביטוחישנם שני סוגים עקרוניים של תביעות ביטוח: הגשת בקשה לקבלת תגמולים, ותביעה משפטית כנגד חברת הביטוח. במקרה הראשון, כאשר מבוטח לכספי הביטוח ומבקש לממשם, עליו ראשית להודיע על כך באופן מיידי לחברת הביטוח, ולהגיש לה תביעה בכתב המפרטת את מצבו ודרישותיו של המבוטח. חברת הביטוח מצידה מחויבת לענות לדרישות תוך שלושים יום מעת קבלת התביעה בכתב, ובתקופה זו נעזרת בסוללת אנשי מקצוע שברשותה, הכוללת עורכי דין, רופאים מומחים, שמאים וחוקרי ביטוח על מנת לבדוק ולאשר את תביעתכם. במקרה השני, במידה והחברה מסרבת לשלם את התגמולים הנדרשים ממנה, על המבוטח להגיש תביעה משפטית כנגדה באמצעות עורך דין ביטוח.

סיוע עורך דין בתביעת ביטוח

כאמור, תביעת ביטוח מוגשת כנגד גוף שבאמתחתו צוות מקצועי רחב, משאבים רבים, ידע מקיף, ובעיקר – שאיפה להפחית את התשלום למינימום. חברת הביטוח תעלה אמתלות שונות לדחיית התביעה, ותנצל את בורותו של התובע באשר לזכויותיו ולהליכים המשפטיים, למשל על ידי החתמתו על הסכם פוליגרף האמור לכאורה לקצר את התהליך, אף כי אינו חייב לעשות זאת. למעשה, ישנן תביעות הנדחות בשל טעויות הנובעות מחוסר ניסיונו של המבוטח, דבר המנוצל היטב על ידי הצוות המקצועי של החברה. מסיבות אלו קיימת חשיבות רבה לסיועו של עורך דין ביטוח בעל מומחיות בניהול תביעות תגמולים ובדיני ביטוח, אשר מכיר היטב את תהליך התביעה הן מבחינה משפטית והן מבחינת העמידה מול החברה. עורך הדין יסייע בידכם להבין את זכויותיכם הקבועות בפוליסה אל מול טענות החברה, ובמידת המורך ילווה אתכם לאורך התביעה המשפטית תוך מניעת טעויות שיעלו לכם כסף רב.

דוגמא לתביעת ביטוח

למרבה הצער, אנשים רבים חווים מפח נפש כאשר בשעה היעודה חברת ביטוח איננה עומדת בהתחייבויותיה הכתובות. דוגמא לכך היא מקרהו של אדם אשר רכבו נפגע על ידי כלי רכב אחר, ולכן פנה אל חברת ביטוח של הפוגע בדרישה לפצותו בגין תיקונים לרכבו בסך שמונים אלף שקלים. אולם, במקום לשלם כנדרש, פצחה חברת הביטוח במשא ומתן ארוך מול הפונה עד שהגיעו הצדדים לפשרה על סך של חמישים אלף שקלים בלבד. לאחר זמן מה חזר בו הפונה והגיש תביעה משפטית נגד החברה בליווי של עורך דין ביטוח במטרה לקבל את מסגרת התשלום אשר לה היה זכאי מתחילה. מנגד טענה החברה כי התובע כבר חתם על הסכם פשרה, ולכן הינו מנוע מלהגיש תביעה כנגדה.

בית המשפט פסק לטובת התובע, וקבע שמלכתחילה נדרשה החברה לשלם שמונים אלף שקלים, אך ניצלה את כוחה אל מול מצוקתו של התובע וכך גרמה לו לחתום על הסכם פשרה שאינו מכסה על הנזקים. בית המשפט חייב את חברת הביטוח לשלם כל שמונים אלף השקלים, וכן את הוצאות המשפט של התובע, לרבות שכר טרחת עורך דין ביטוח ששכר.

סיכום

אנשים רבים מחזיקים בפוליסות מגוונות, עליהן הם משלמים ממיטב כספם מדי חודש. בפנותם לקבל את הפיצויים המגיעים להם, מתחוור לעיתים כי חברת הביטוח עושה כל שביכולתה על מנת למזער את התגמולים. החברה נעזרת בצוות מקצועי מיומן היודע כיצד לנצל את בורותו וחולשתו של היחיד, ולכן ישנה חשיבות רבה בפנייה לעורך דין ביטוח המתמחה בתחום, על מנת שלא להפסיד את הכספים אשר להם אתם זכאים.

[ois skin="skin2"]

כתיבת תגובה