עו"ד תביעות ביטוח

You are currently viewing עו"ד תביעות ביטוח

עוד תביעות ביטוח – להתמודדות טובה מול חברות הביטוח

אסטרטגית הפעולה של חברות ביטוח מתבססת על צמצום עלויות ככל שניתן. על כן, אין זה משנה מהי צדקת תביעת הביטוח, אשר הוגשה בגין המקרה הביטוחי, חברת הביטוח תשקיע את כלל המשאבים העומדים לרשותה, בכדי להימנע ממתן סכום הפיצויים הצודק. לכן, אין לראות בחברות ביטוח כבית משפט המנסה להוציא את הצדק לאור, אלא כחברה כלכלית, אשר מעוניינת באופטימיזציה של רווחיה, גם אם כתוצאה מכך האזרח הפשוט נפגם באופן משמעותי. לכן, נחיצותו של עו"ד תביעות ביטוח, מושרשת בתודעתם של המבוטחים, אשר אינם רוכשם את הידע והמיומנות הדרושים, בכדי להתמודד אל מול חברות הביטוח כשווה בין שווים.

טענות הביטוח להימנעות מתשלום פיצויים

חברות הביטוח מעסיקות מגוון רחב של בעלי מקצוע, אשר מיומנותם מתבטאת במציאת הפרצה החוקית, לדחות את תביעת הביטוח מצד המבוטח. המוניטין השלילי של חברות הביטוח, אינו מופיע יש מאיין, אלא מבוסס בהתמודדות המבוטחים, אל מול חוקרי ביטוח, שמאים ועורכי דין מטעם חברת הביטוח, אשר מבצעים תחקיר פולשני כלפי המבוטחים, בכדי לאשר את תביעתם. כמו כן, עו"ד תביעות ביטוח, בשל ניסיונו הרב, מודע לשלל טענות הדחייה של חברות הביטוח, המרכזיות ביניהן הינן:

  • דחייה בשל אי גילוי – מרבית טענות הדחייה מצדן של חברות הביטוח מתבססות על טענת אי הגילוי. על פי חוק מחויב המבוטח להעניק מידע מלא לחברת הביטוח, הן בטרום חתימת החוזה, והן בהצגת המקרה הביטוחי. על כן, בעלי המקצוע מטעם חברות הביטוח, נעזרים בתחבולות משפטיות מגוונות, בכדי להוכיח כי המידע אשר ניתן על ידי המבוטח, אינו עומד על פי אמות המידה אשר מוגדרות בפוליסה.
  • דחייה בשל סעיפים חריגים בפוליסה – פוליסת הביטוח כוללת שלל סעיפים, אשר רבים מהם אינם מובנים למובטח. כמו כן, בשעת הגשת התביעה, מפרשת חברת הביטוח את הסעיפים החריגים על פי האינטרס הכלכלי שלה, ומכילה את החריגים על המקרה הביטוחי.

ייעוץ על ידי עוד תביעות ביטוח

ההתנהלות המשפטית של חברות הביטוח, מחייבת את המבוטח, לפנות לסיוע משפטי מקצועי. על כן, פניה לעורך דין המתמחה בתחום דיני הביטוח, הינה שלב מהותי בהשגת מלוא סכום הגמול אשר מצוינת בפוליסת הביטוח. עוד תביעות ביטוח, רוכש את הניסיון והידע הדרושים בכדי להתמודד אל מול טענות הדחייה של חברות הביטוח. על כן, חלה חובה על כל מבוטח, אשר מעוניין לקבל את המגיע לו על פי חוק, לפנות לייעוץ איכותי על ידי עורך דין אשר מתמחה באופן ספציפי בדיני ביטוח.

דוגמא לחשיבותו של עו"ד תביעות ביטוח

כאמור, מרבית סיבות הדחייה הניתנות על ידי חברות הביטוח, גורסות כי המבוטח הסתיר מידע רלוונטי, בשעת החתימה על פוליסת הביטוח. אך, המבוטחים אינם מודעים כי מבחינה חוקית, החובה חלה על שני הצדדים. כך שחלה חובה גילוי כלל הסעיפים המהותיים הקיימים בפוליסת הביטוח מצידה של חברת הביטוח. לדוגמא, מקרה בו חברת הביטוח דחתה את מתן הגמול למשפחתו של מבוטח בביטוח חיים, בשל הטענה כי הסתיר ממנה מידע רפואי רלוונטי. אך בעזרתו של עוד תביעות ביטוח, הצליחה המשפחה להוכיח, כי המבוטח העניק לסוכן הביטוח את כלל המידע שדרש ממנו, ועל כן, מוטלת האחריות על סוכן הביטוח, באי קבלת המידע הנחוץ. בית המשפט קיבל את טענת המבוטח, ופסק על מתן הגמול המלא, על פי המצוין בפוליסה.

לסיכום

בלתי אפשרי להתמודד לבדנו אל מול חברות הביטוח. הן שוכרות בעלי מקצועי, ובעלות ניסיון רב, בהתחמקות ממתן הגמול הנדרש למבוטחיה. על כן, בכדי להתמודד באופן אופטימאלי אל מול חבורת הביטוח, יש לפנות לעורך דין תביעות ביטוח, אשר מומחיותו הייעודית, הינה בהתנהלות אל מול ניסיונות התחבולה המשפטיות של חברות הביטוח ובהשגת הגמול המקסימאלי למבוטח.

כתיבת תגובה