צלם בעיתונאות נקלע לתאונת דרכים והושבת לחודשיים

You are currently viewing צלם בעיתונאות נקלע לתאונת דרכים והושבת לחודשיים

צלם עיתונאות העובד עם אחד העיתונים המובילים בארץ, נפגע בתאונת דרכים בחלקים שונים בגופו, חברת הביטוח מכירה בתאונה כתאונת עבודה אך אינה מסכימה על גובה הפיצוי והנכות ועל כן מוגשת תביעה לבית משפט השלום. במסגרת התביעה ממונה מומחה רפואי מטעם בית המשפט הקובע את אחוזי הנכות באופן כולל, אך בית המשפט מחליט כי יש לעשות הפרדה בין הנכות הרפואית לתפקודית שהינה נמוכה יותר, שכן הצלם חזר כבר אחרי חודשיים מקרות התאונה לעבודה סדירה עם כי לא לכל המשימות באותה מידה, משום הצורך לסחוב ציוד כבד במשך שעות, מה שאינו אפשרי בנסיבות העניין ועל כן בית המשפט פוסק לצלם פיצוי כספי על הנזק שנגרם בסך של למעלה מ- 180 אלף ₪.

צלם עיתונאות נפגע בתאונת דרכים וזאת משפיעה על תפקודו בעבודה

ברבות מתביעות הנזיקין קיימת הסכמה בין הצדדים לעניין החבות ואין חולק כי מגיע לצד הנפגע פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו, עם זאת לא תמיד קיימת תמימות דעים בנוגע לגובה הפיצוי, וכאשר לא מגיעים להחלטה, הרי הדיון עובר לכותלי בית המשפט ושם מקבלים החלטה האם יש לשלם פיצוי ואם כן, מהו גובהו, כמו גם את שיעור הנכות באם ישנה כזאת.

האם מגיע לו פיצוי כספי על הנזק שנגרם לו?

יניב (שם בדוי) עבד כצלם עיתונאות ובאחד מימי העבודה עבר תאונת דרכים אשר הוגדרה כתאונת עבודה, אך כאשר פנה לביטוח הלאומי לשם קבלת פיצוי בגין הנזק הגופני שנגרם לו לא הייתה הסכמה לעניין גובה הפיצוי.
הפגיעה הגופנית באה לידי ביטוי בשבר בעצם הכתף ובמסגרת התביעה שהוגשה לבית המשפט מונה מומחה רפואי מתחום האורתופדיה לשם הכרעה לעניין הנזק שנגרם ליניב בתאונת הדרכים.

חוות הדעת של המומחה הרפואי קבעה כי יש ליניב נכות רפואית צמיתה בשיעור של 14.5% ונכות זמנית למשך חודשיים של , החל מיום התרחשות התאונה.
בית המשפט היה צריך להכריע באם גובה הנכות הרפואית זהה או נמוכה מזו הרפואית שכן, על אף שאושרה ליניב 3 חודשים מקרות התאונה, הוא חזר לעבודה סדירה כבר אחרי חודשיים וחזר לעבוד כצלם עיתונאות על כל המשתמע מכך, עבודה הדורשת מאמץ פיזי, סחיבה של מצלמות כבדות והתנהלות דינמית תוך נסיעה תכופה למקומות שונים.

אך יחד עם זאת, יניב הצביע על קושי לעבוד באותו אופן כפי שנהג קודם התאונה, שכן טרם התאונה הייתה לו אפשרות לעבוד במשימות הדורשות להיות עם תיק על הגב ולסחוב מצלמות כבדות, במשך כמה שעות ביום, הרי מאז התאונה הוא מבקש שלא להיות משובץ לסוג של משימות שכאלה.

ולכן, על פי נתונים אלו כמו גם העובדה כי לא הוכח כי הנכות הרפואית תשפיע באופן מלא על התפקוד, הרי קובע בית המשפט כי הנכות התפקודית תעמוד על שיעור של 14.5% והנכות התפקודית הינה בשיעור של 10%.

התובע יניב חזר לעבודתו באופן מלא כמעט, מהו גובה הפיצוי שיפסוק לו בית המשפט?

בית המשפט קבע את הפיצוי בהתאם לראשי הנזק הבאים: פיצוי על הפסד השתכרות בעבר בסך של 18,130 ₪, פיצוי על הפסד השתכרות לעתיד בסך של 109,587 ₪, פנסיה בסך של 14,000 ₪, פיצוי על עזרה לזולת בסך 10,000 ₪, הוצאות רפואיות – 2,000 ₪, כאב וסבל 20,655 ₪, סך כל הפיצוי כולו עמד על 180,732 ₪.

הפיצוי כלל גם נזק בעבר וגם נזק עתידי, שכן, ישנו אפקט לנזק גוף שנגרם לטווח ארוך שניתן אך ורק להערכה על ידי בית המשפט בהתאם לחישוב המשכורת שהיה יכול להרוויח לולא התאונה.

נראה אם כן, על פי החלטת בית המשפט כי למרות שבמקרה זה חזר הצלם יניב לעבודתו שבה עסק קודם לכן, הרי התחשב בית המשפט בכך שעדיין בעקבות התאונה נפגעה איכות התפקוד שלו במסגרת העבודה והוא לא יכול לבצעה באופן שבו היה רגיל לפני שאירעה ולכן מגיע לו פיצוי כספי, שעל פני השטח מהווה תוצאה מוצלחת במסגרת התביעה הזו, כאשר עדיין יש לזכור כי הדיון נערך בבית משפט השלום כערכאה ראשונה, הניתנת לערעור לבית המשפט המחוזי.

ת"א 30503-08

כתיבת תגובה