לאחר 2 תאונות דרכים הוגדר שיעור נכות ושולם פיצוי

You are currently viewing לאחר 2 תאונות דרכים הוגדר שיעור נכות ושולם פיצוי

נהג משאית העובד בהובלות סחורה למחייתו נפגע בשתי תאונות קשות אשר גורמות לו לאי יכולת לחזור לתפקוד מלא כמו גם לעבודתו. חברת הביטוח אינה חולקת על האחריות אלא על גובה הפיצוי ושיעור אחוזי הנכות המגיעים לו ועל כל מוגשת תביעה לבית משפט השלום. במסגרת התביעה מובאות חוות דעת רפואיות ועל סמך כך מקבל בית המשפט החלטה. בהתאם לנתונים מחליט בית המשפט כי שיעור הנכות הרפואית הצמיתה צריך לעמוד על 37% וגובה הפיצוי הכספי על הנזק שנגרם לנהג יהיה למעלה ממיליון וחצי ₪ שכן, הנהג אינו מסוגל עוד לעבוד בעבודה הקודמת או בכל עבודה אחרת וזקוק לטיפול ועזרה צמודים.

נהג משאית נפגע בשתי תאונות דרכים ובית המשפט השלום קובע כי מגיע לו פיצוי בגין הנזק הרפואי

ישנם מקרים בהם מוגשת תביעה לא בשל מחלוקת לעניין החבות אלא לגבי גובה הפיצוי שכן, יתכן והאחריות של חברת הביטוח כלפי המובטח אינה מוטלת בספק אך דרישתו לפיצוי גבוהה מכפי שנראה לה, ועל כן מגיע הנושא לדיון בבית המשפט כדי שזה יפסוק באיזה אופן יינתן הפיצוי ומה יהיה גובהו וזאת בהתאם לחוות דעת המומחים והנתונים שמובאים בפניו.

האם בית המשפט יפסק לו פיצוי כספי?

גבי (שם בדוי) עבד כנהג משאית עצמאי והרוויח משכורת מעל הממוצע במשק ופרנס בה את אשתו וילדיו, עד אשר אירעו לו שתי תאונות דרכים אשר שינו את חייו מן הקצה אל הקצה בכל המובנים. הוא לא היה מסוגל לחזור לעבוד כנהג משאית או בכל עבודה אחרת שכן הוא נפגע בכל גופו.

חברת הביטוח של הרכב לא התנערה מאחריות בנוגע לחבותה ועל כך כי עליה לשאת בפיצוי הנדרש אך בין גבי לחברת הביטוח הייתה מחלוקת לעניין גובה הפיצוי ועל כן הוגשה תביעה לבית משפט השלום.
בית משפט השלום דן בתיק תוך התייחסות לעדויות ולחוות דעת המומחים הרפואיים שהובאו על ידי גבי, כאשר היו אלו שלוש חוות דעת מתחומים שונים- אורתופד, אורולוג ומומחה א.א.ג.

דבריו של הרופא המומחה

מומחה האורתופדיה קבע כי לגבי יש קושי בישיבה בתנוחה אופקית ויש לו צליעה באחת מרגליו כמו גם חולשה מפרקית הן ברגליים והן באצבעות הידיים ועל כן יש לו נכות בשיעור של 5%. המומחה האורולוגיה קבע כי בשל העובדה שאיבד את אונו, הרי יש לו נכות בשיעור של 30%. ואילו המומחה לא.א.ג. ראה לנכון כי יש לו 5% נכות בגין בעיות בתחום זה.

התאונות הללו הוכרו גם כתאונות עבודה ועל כן הביטוח הלאומי אף הוא קבע אחוזי נכות של 7.5%.
מי הפוסק האחרון לעניין אחוזי הנכות של גבי? מה גובה הפיצוי לו יזכה?

"המילה האחרונה" של בית המשפט !

בית המשפט הוא בעל הסמכות להחליט בעניין שיעורי הנכות המגיעים לתובע ולא המומחה הרפואי ויכול שתהיה לו דעה שונה מחוות דעת המומחה ועל כן מחליט בית המשפט במקרה זה כי בהתאם לנתונים ולנסיבות הרי הנכות הרפואית צריכה לעמוד על 37%.

באשר לנכות התפקודית קובע בית המשפט שיש להפרידה מהנכות הרפואית ולאור העובדה כי נפגעה יכולתו לעבוד ולהשתכר בכוחות עצמו הרי יש לפסוק לו נכות תפקודית בשיעור של 37%.

לעניין רכיבי הנזק קובע בית המשפט שלגבי כאב וסבל היות וגבי היה מאושפז בבית חולים ויש לו נכות רפואית צמיתה של 37% הרי הפיצוי המגיע לו הוא כ- 60 אלף ₪.

על הפסדי שכר בעבר – גבי עבד למחייתו כנהג משאית כעצמאי ועל כן מגיע לו בשל כך פיצוי של כ- 480 אלף ₪.

בכל הנוגע להפסד שכר בעתיד ואובדן כושר השתכרות הרי, גבי סובל מאז התאונות מקושי לעשות מאמץ גופני ולא מסוגל לחזור ולעבוד באותה עבודה כמו גם אין לו השכלה שתאפשר לו עבודה משרדית במקום העבודה הפיזית בה עבד קודם לכן והפיצוי על כך הוא כ- 330 אלף ₪.

נוסף לכל אלו גם רכיבי נזק של עזרת צד 'ו והוצאות בעבר ובעתיד בסך של כ- 200 אלף ₪.
כך שבית המשפט פסק לגבי פיצוי כולל של כ- 1.5 ₪ בגין הנזק הרב שנגרם לו בעקבות התאונות הקשות שעבר.

ת"א 3940/07

כתיבת תגובה