בדיקה רפואית של מומחי תאגידי הביטוח

You are currently viewing בדיקה רפואית של מומחי תאגידי הביטוח

ועדה אובדן כושר עבודה

התנהלות המבוטח אל מול חברת ביטוח בשעת הצורך, הינה סבוכה ומתישה, ולעיתים אף מותירה את המבוטח, אשר מצבו הבריאותי והכלכלי נפגם, חסר כול. מבוטחים רבים, בוחרים להוסיף לפוליסה הבסיסית שלהם ביטוח אובדן כושר עבודה, אשר נועד לאפשר למבוטח, אשר נפגע עקב תאונה או מחלה, לשמור על איכות חיים הקרובה לזו שהייתה לפני התרחשות המקרה הביטוחי. לכן, חברות ביטוח רבות, מבטיחות למבוטחיה, כי בשעת הצורך חברת הביטוח תעניק למבוטח, קצבה חודשית עד כ- 75% ממשכורתו הממוצעת של הנפגע, וכך הוא יכול לשמור על אורך חיים איכותי, למרות שאינו מסוגל לעבוד. בפועל חברות הביטוח מערימות קשיים רבים על המבוטחים, כאשר אלו, לדאבונם, נאלצים לממש את זכאותם לאובדן כושר עבודה, בשל פגיעה המונעת זאת מהם.

סוגי ועדות אובדן כושר עבודה

בכדי להקשות על המבוטחים, חברות הביטוח מתנות את קבלת סכום הפיצויים בהסכמתה של ועדה אובדן כושר עבודה, מטעם חברת הביטוח (בדיקה רפואית של מומחים), אשר כוללת שני רופאים תעסוקתיים, המועסקים על ידי חברת הביטוח. כיוון שרופאים אלו, מקבלים את משכורתם מחברת הביטוח, אין צל של ספק, לאיזה צד נוטה נאמנותם. כך, נוצר מצב בו אין כל קשר, בין שיעורי אובדן כושר העבודה אשר נקבעים על ידי חברת הביטוח, למצבו הרפואי האובייקטיבי של המבוטח. יתרה מכך, ועדה אובדן כושר עבודה, יכולה לקבוע, כי המקרה הביטוחי, אשר חל על המבוטח, אינו עומד בסעיפי הפוליסה. כאמור, פוליסת הביטוח, כוללת סעיפים חריגים רבים, אשר מנוסחים משפטית בצורה עמומה, הניתנת לפרשנויות רבות. אנשי הועדה, אשר טובת חברת הביטוח מונחת לנגד עיניים, יבחרו את הפרשנות, אשר מקלה על חברת הביטוח, ומקשה על המבוטח. כך, ייתכן מצב בו המבוטח, אינו מקבל את המגיע לו על פי חוק, ועל כן זקוק לסיוע משפטי.

ייעוץ על ידי עורך דין מומחה בתחום דיני הביטוח

כאמור, תחום דיני הביטוח הינו תחום משפטי סבוך ביותר, אשר נתון לפרשנויות רבות. לכן בהתמודדות אל מול חברות הביטוח, על המבוטח לנקוט במשנה זהירות, ולהתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון בתחום, לפני כל פעולה אל מול חברת הביטוח. בנוסף לכך, מובטח אינו יכול להתמודד לבדו אל מול סוללת המומחים, אשר מועסקים על ידי חברת הביטוח, על כן, עליו לשכור את שירותיו של עורך דין ביטוח בעל ניסיון משפטי בדיני הביטוח. כך, יוכל המבוטח להבטיח, כי יקבל את סכום הפיצויים האופטימאלי, המגיע לו על פי תנאי פוליסת הביטוח.

דוגמא להחלטה מפוקפקת של ועדת אובדן כושר עבודה

לדוגמא מקרהו של פועל עבודה מנצרת, אשר נפגע במהלך עבודתו בגבו. בשל פציעתו, לא השכיל הפועל לשוב לעבודתו ולכלכל את משפחתו. כאשר פנה לחברת הביטוח שלו, נערכה לנפגע ועדת אובדן כושר עבודה, אשר קבעה כי למרות פציעתו של המבוטח, הוא אינו זכאי לקבל פיצויים על פי המצוין בפוליסה, בטענה כי פגיעה בגב אינה נכללת בסעיפי הפוליסה. המבוטח ההמום, פנה לעורך דין מקצועי, אשר הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח לקבלת מלוא סכום הפיצויים המופעים בפוליסה. בית המשפט דחה את טענתה של חברת הביטוח לדחייה, ופסק כי עליה להעניק למבוטח את סכום הפיצוי המבוקש.

לסיכום

ועדת אובדן כושר עובדה מטעם חברת הביטוח, איננה ועדה אובייקטיבית, בלשון המעטה, על כן, בכדי להתמודד אל מול ועדה זו, באופן האופטימאלי, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני הביטוח. עורך דין בעל ניסיון, יוכל להעניק למבוטח, את הידע המשפטי הנחוץ, בכדי לדרוש באופן אשר, אינו משתמע לשני פנים, את מלוא סכום הפיצויים לו זכאי המבוטח, על פי המופיע בפוליסת הביטוח.

כתיבת תגובה